Хитър Петър дава урок на един скъперник

 

Някой скъперник имал в градината си много сладки круши, но тъй ги пазел дене и ноще, че никой не можел да ги доближи. Селяните му се молили да им продаде или да подари за майчина душа, а той отвръщал: "Майка ми яла, че умряла!"

Чудили се хората как да опитат тези сладки круши и си казали: "Това е работа само за Хитър Петър!" Отишли те при него и го помолили. Той им казал:

– Ще ви донеса един чувал круши, а вие какво ще ми платите?

– Ще ти дадем пет гроша - отговорили селяните. През нощта Петър и един негов другар взели празен чувал и гърне пълно с жарава. Покачили се на дървото и почнали да пълнят чувала с круши. Стопанинът усетил, че му крадат крушите, отишел полека под дървото, докопал Хитър Петра за нозете и викнал:

– Ее! Сега? Защо ми крадеш крушите? Хитър Петър казал на другаря си:

– Архангеле Михаиле!

– Що е, Гавраиле? – отговорил другарят му.

– Пусни огън от небето да погориш грешника, дето се е хванал за нозете ми! – казал Хитър Петър.

Другарят му изсипал жаравата от гърнето върху главата на скъперника; той почнал да вика от болка и избягал. Хитър Петър напълнил чувала с круши, занесъл го на селяните и си взел петте гроша.

Скъперникът, като пооздравял от изгореното, отива един ден при Хитър Петра и му казва:

– Баю Петре, ти си един умен и хитър човек. Кажи ми как мога да се избавя от един голям грях?

– Кажи да видя що ти е грехът – му рекъл Хитър Петър.

Скъперникът отговорил:

– Ангелите Михаил и Гавраил пожелали да си похапнат от моите круши. Аз помислих, че са човеци, та отидох и хванах единия за нозете с грешните си ръце. Те пуснаха огън от небето и ме попариха. Но слава богу, слава и на тях пак ми дадоха здраве и живот. Но как може да ми се опрости този грях?

Хитър Петър отговорил:

– Наистина голям грях си направил, човече! Но има леснина да се избавиш от него. Раздай тая година всичките си круши на сиромасите и ще ти се плати грехът. И занапред не бъди вече такъв пинтия!

Човекът направил тъй, както го научил Хитър Петър, и се избавил от скъперничеството си...

 
» Начална страница «