Хитър Петър надминал майстора си

 

Още в младите си години Хитър Петър се отличавал със своите хитрини и сръчност.

Като слушал за него един изкусен майстор крадец, пожелал да му предаде и своя занаят, та пратил да го повикат. Хитър Петър, като помислил, че човек трябва всичко да знае за различни случаи, се съгласил и отишел да се учи при майстора крадец.

Като го изучил на всички тънкости в кражбата, крадецът намислил най-сетне да му покаже - как може да се открадне и яйце под птичка, която мъти в гнездото си.

Отишли двамата в гората и се покачили на едно високо дърво, дето имало птиче гнездо. Започнал крадецът да изважда едно по едно яйцата изпод птичката и да ги слага в джоба си. А Хитър Петър, който бил по-отдолу, успявал ловко докато крадецът сложи в джоба си яйцето, да го измъква оттам и да го слага в торбичката си. А накрая успял да му смъкне и гащите!

Като слезли долу, майсторът, зарадван от сполуката си, тъкмо искал да се похвали на Хитър Петър, останал слисан, като видял, че е без гащи! Разбрал тогава каква е работата и казал на Петра:

– Хайде, върви си вече, синко! Стига ти тая майстория, която си имаш! Пък и аз нямам нужда от такива чираци, които знаят повече от майстора си! Ха върви си по живо, по здраво! Дето поминеш, всеки ще те познае, че си Хитър Петър!

 
» Начална страница «