Хитър Петър не се кланя пред богаташи

 

Един богаташин рекъл на Хитър Петра:

– Ти защо не ме поздравяваш бре?

– Е, защо да те поздравявам? – попитал Хитър Петър.

– Защото имам хиляда жълтици! – казал богатият.

– Е, като ги имаш, твои са си!

– Мои са си, ама може да ти дам петстотин! – казал богатият.

Хитър Петър се засмял и казал:

– Па ако ми дадеш петстотин жълтици, ти ще имаш петстотин, и аз ще имам петстотин. Защо тогава да ти правя поклон?

– А може да ми е омръзнало да съм богат и да ти ги дам всичките!

Хитър Петър се изсмял:

– Ако ми дадеш всичките си жълтици, още по–харно! Аз ще имам тогава хиляда, а ти нищо! Защо тогава да ти се кланям?

И тъй богатият не можал да наддума Хитър Петра и да го накара да го поздравява.

 
» Начална страница «