Хитър Петър утешава дяда попа

 

Един ден дядо поп, като бил зле болен, почнал да се изкайва и оплаква на Хитър Петър:

– Ех, синко Петре, познавам аз, че скоро ще умра. То дето ще умра, както и да е – всеки ще умре, и с мене светът няма да се свърши. Но страх ме е, като съм много греховит, на какви ли мъки ще бъда подложен на оня свят, къде ли ще ме хвърлят в пъкъла.

– Не бой се, дядо попе – отговорил му Хитър Петър.

– Ти нали казваш, че в евангелието пишело, как в пъкъла щели да скърцат със зъби? А пък от ядене на пилета и кокошки в твоите уста не е останал нито един зъб, та не ще бъдеш приет в пъкъла. Затова бъди спокоен...

 
» Начална страница «