Как Хитър Петър засрамил един шарлатанин

 

Един богаташин държал слово в църквата и разправял, че господ е дал богатството на богатите, та затова те помагали на сиромасите и не ги оставяли в нужда.

Там бил и Хитър Петър и като свършил богатият словото си, поискал да благодари на богатите за тяхната помощ.

– Братя сиромаси – казал той, – видите ли този богаташ, дето ви лъжеше? Да знаете само на колко бедни хорица е изгорил душицата! И колко такива като вас е оставил да ходят боси и гладни, за да натрупа такова богатство. Той ви лъже безсрамно, а вие като овци го слушате!

Като чули това, селяните изгонили от църквата богаташа.

 
» Начална страница «