Когато попът блажи в петък

 

Хитър Петър бил аргатин(ратай) у един поп. Веднъж той си запалил лулата от пламъка на лоената свещ. Случило се, било петъчен ден, през който не трябвало да се блажи. Попът съглежда Хитър Петра и му крясва:

– Що правиш ти бре, мръснико! – и му лепва един шамар. – Днес какъв ден е? Не е ли петък? А да се пали лула от лоена свещ и то е грях, и то се смята за смърсяване, за незачитане на постите!

Хитър Петър си преглътнал, но си казал: "Чакай, дядо попе, ще дойде ред и аз да разкажа как ти пазиш постите!"

След някой и друг ден се разчуло, че владиката обикаля селата, щял да мине и през тяхното село. Попът трябвало да се приготви и да понагости владиката с хубаво ядене. Затова два дни по–рано той отива на реката да налови прясна риба. Дал господ, та наловил доста рибица.

Тоя ден било петък. Дошел си попът вечерта уморен, гладен и потърсил нещо за ядене – я бобец, я лещица, но не намерил нищо. Тогава казал на попадията:

– Слушай, попадийке, днес е петък, християните не трябва да блажат, ама ако да е петък! Поповата звезда е вече на залязване! Я ти, скритичката, поопечи там някоя и друга мрянка да си хапна, че съм огладнял!

– Грехота е бе, попе – шушнела набожната попадия – грехота е! Християните не бива да се омърсяват в петък!

– Ех, стига си ми мърморила! – рекъл попът. – Аз петъка няма да изям я, рибата ще изям!

Попадията, нямало как, го послушала и опекла три четири мренки, та дядо поп се понагълтал хубавичко с прясна рибица.

Хитър Петър чул и разбрал всичко от съседната стая...

Подир два дни, в неделя по пладне, владиката довтасва в селото.

– Имахте ли тая утринна литургия? – запитва той попа.

– Ами я да видим, да не би да сте сбъркали утринното евангелие?

– Как ще го сбъркаме, владико свети! То е – хе онуй – започнал попът, като си хапел брадата, че се бил сетил за изядените риби, – то е хе онуй там, дето пише, че Исус Христос уловил 153 риби...

– Лъже, владико свети – обадил се Хитър Петър зад вратата. – Наистина, рибите може да са били 153, но завчера, петък, дядо поп сплеска четирите мренки, та сега трябва да са останали 149 риби!

 
» Начална страница «