Писмо до бога

 
Хитър Петър имал девет деца, все дребни. Не достигали ни дрехи, ни хляб. Замаяла му се главата, горкия, как да ги изхрани. Намислил да си поиска пари от дядо господа, та седнал й му написал писмо: "Дядо господи, дал си ми девет деца. Не мога да ги изхраня. Ще изпукат от глад. Моля ти се прати ми сто гроша да ми помогнеш що годе."
Пуснал писмото в черквата, в самия олтар. Попът намерил писмото, прочел го, та изпратил клисаря да занесе на Петра петдесет гроша и да му каже: "Господ ти изпратил тия пари по дядо попа."
Щом получил парите Хитър Петър ги изброил, написал второ писмо до дядо господ и пак в олтаря го пуснал. В писмото пишел: "Господи, прати ми още сто гроша. Недей ги праща по дядо попа, ами направо до мене! Защото от стоте гроша, които си ми изпратил, попът е откраднал петдесетте!"
 
» Начална страница «